home sobota, 28 listopada 2015 |  imieniny obchodzi: Jakub, Lesław, Zdzisław
  
 

Osservatore Romano / Polska

Biblia On-lineParafia p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Z historii parafii: Wspólnota parafialna parafii p.w.Św.Urszuli Ledóchowskiej we Wronkach jest młoda, bo liczy dopiero 18 lat.Została utworzona z części parafii św.Katarzyny. W 1990 r.została wybudowana tymczasowa kaplica,przy szczególnym zaangażowaniu ks.Henryka Demuta ówczesnego proboszcza parafii św.Katarzyny we Wronkach i ks.Piotra Mameta wikariusza tejże parafii,któremu powierzono to nowe dzieło.W listopadzie 1989 r.ks.Piotr Mamet odkupuje drewnianą kaplicę ze wsi Roszki k.Krotoszyna,która zostaje rozebrana przez parafian wronieckich i przetransportowana do Wronek.
W Wielki Piątek 1990 r.wokół placu budowy kaplicy odbywa się Droga Krzyżowa z niesionym przez mieszkańców krzyżem dębowym, który to został ustawiony przed budowaną kaplicą. Poświęcenia krzyża dokonał ks.Henryk Demut.Krzyż niosły organizacje społeczne wraz ze strażą więzienną i milicją.
Dnia 3 maja 1990 r przed budowaną kaplicą zostaje odprawiona pierwsza Msza św. polowa w intencji Ojczyzny.Udział w niej wzięło społeczeństwo,władza oraz duchowieństwo z parafii św.Katarzyny i z klasztoru OO Franciszkanów.    
W uroczystość Bożego Ciała 1990 r.po raz pierwszy we Wronkach procesja Eucharystyczna przeszła nową trasą: z kościoła św.Katarzyny i kościoła OO.Franciszkanów do kaplicy na Os.Borek.
W marcu 1991 r.dekretem ks.Arcybiskupa Jerzego Stroby nastapił podział parafii wronieckiej i został utworzony Ośrodek Duszpasterski,a patronką została ustanowiona św.Urszula Ledóchowska.
Z dniem 1 września 1991 r.dekretem ks.Arcybiskupa obowiązki rektora Ośrodka Duszpasterskiego ks.Piotra Mameta przejmuje ks.Tadeusz Osiński.
W maju 1992 r.sprowadzono z Pniew relikwie Św.Urszuli.
7 marca 1993 r. odbyła się pierwsza wizytacja biskupia ks.biskupa Zdzisława Fortuniaka.
Ks.Arcybiskup Jerzy Stroba dekretem z dnia 1.07.1994 r.eryguje parafię św.Urszuli Ledóchowskiej we Wronkach. W dekrecie tym ks.Arcybiskup w postanowieniu końcowym podaje: "Najpilniejszym zadaniem parafii jest wybudowanie właściwej świątyni oraz zaplecza koniecznego do normalnego funkcjonowania wspólnoty.W parze z pracami inwestycyjnymi, winna postępować organizacja życia parafialnego z całym bogactwem jego form."
Z dniem 8 października 1994 r.ks Arcybiskup dekretem zwalnia z obowiązków proboszcza ks.Tadeusza Osińskiego i jednocześnie ustanawia ks.Mariana Binka proboszczem tejże parafii.Nowy proboszcz zastaje w parafii tymczasową kaplicę drewnianą otynkowaną oraz małe mieszkanie w baraku biurowca spółdzielni mieszkaniowej.Ks.proboszcz od samego początku dynamicznie podjął trud pracy duszpasterskiej,głównie z dziećmi i młodzieżą.Przez wiele lat odbywały się co tydzień w kaplicy (bo nie było innego miejsca) spotkania modlitewne, rozważanie słowa Bożego kilkudziesięcioosobowych grup dzieci i młodzieży.Dzieciom i młodzieży każdego roku organizuje wyjazdy wakacyjne. Podejmowano różne formy duszpasterstwa z dorosłymi. Jednocześnie przygotowywane było stworzenie zaplecza parafii czyli wybudowania Domu Parafialnego,z mieszkaniami dla księży i salkami parafialnymi.Jednak najpierw trzeba było uregulować prawnie grunty,by działka była własnoscią parafii. Została założona księga wieczysta.A więc można było zacząć prace inwestycyjne pod Dom Parafialny.
Projekt Domu Parafialnego był gotowy wiosną 1996 r.
W maju 1996 r.rozpoczyna się budowa Domu Parafialnego.Pomagają w tym dzielnie parafianie składając chętnie ofiary pieniężne,ofiarując często swój czas i ręce do pracy.
Pomagają także lokalne władze i wronieckie zakłady pracy.W październiku 1997 r.ks.proboszcz zamieszkuje już w wykończonej części Domu Parafialnego (na wikariacie).Oddane są też do użytku salki parafialne.Odbywają się pierwsze spotkania wspólnot dzieci,młodzieży i dorosłych.W grudniu 1996 r. powstaje chór parafialny przy dużym zangażowaniu organisty p.Bernarda Perza.W tym okresie funkcję kościelnego pełni niezwykle pracowicie, ofiarnie i z poświęceniem p.Andrzej Zimniak.
Dzięki modlitwie Kościoła zrodziło się pierwsze powołanie.Do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu we wrzesniu 1996 r.wstępuje Przemysław Wilk. Święcenia kapłańskie otrzymuje w 2002 roku.
W listopadzie 1997 r. parafia przeżywa, przy dużym udziale wiernych,pierwsze misje parafialne.
30 maja 1998 r.ks.Arcybiskup Juliusz Paetz poświęca nowowybudowany Dom Parafialny.
Od 1 września 1999 r.przychodzi do pomocy w parafii pierwszy wikariusz ks.Grzegorz Szkudlarek.
Od 26 sierpnia 2001r.pracę duszpasterską w roli wikariusza obejmuje ks.Arkadiusz Pałka.
Po zakończeniu budowy Domu Parafialnego rozpoczynają się przygotowania do budowy kościoła parafialnego.Projekty kościoła zostają zatwierdzone wiasną 2000 r.W sierpniu 2000 r. następują prace niwelacyjne terenu oraz stawianie ław i fundamentów pod nowy kościół. Wrzesień 2001 r. to rozpoczęcie stawiania murów koscioła. Pierwszą cęgłę pod budujący się kościół w asyście ks.wikariusza Arkadiusza Pałki wmurował ks.proboszcz Marian Binek.
Obok tego kościoła widzialnego budowany jest kosciół duchowy poprzez modlitwę i działalność wspólnot parafialnych.Pomocą w tym są każdego roku w okresie Wielkiego Postu rekolekcje parafialne.Oprócz duszpasterstwa z bogactwem jego form,dla większej integracji parafii, każdego roku organizowane są Dni Parafii połączone ze świętem w którym szczególnie wspominamy i modlimy się do naszej patronki św.Urszuli - są to spotkania religijno-kulturalne,skupiające dużą rzeszę wiernych parafii,oraz coroczne festyny parafialne p.t."Pożegnanie lata",cieszące się wielką popularnością społeczeństwa wronieckiego i okolic. Dochód z festynów przeznaczany był na inwestycje parafialne.                               
Wznoszone są pierwsze metry ścian nowego kościoła.Prace wykonuje firma p.Henryka Michalskiego z Jasionnej. W czerwcu 2002 r.za porozumieniem stron firma ta kończy prace przy budowie.Wykonane są ściany do wys.3 m. i nawy boczne do wys.4 m. Od sierpnia 2002 roku prace nad budową kościoła przejmuje firma p.Mariana Szudry z Kwilcza. Dalej trwają prace przy wznoszeniu murów aż do wysokości 9 m. przy równoczesnym wznoszeniu wieży kościoła. W kwietniu 2003 roku ks.proboszcz Marian Binek jedzie do Loosdorf - Austria(miejsce urodzenia Św.Urszuli Ledóchowskiej) i przywozi kamień, który będzie kamieniem węgielnym położonym w mury budującego się kościoła. 13 maja 2003 r. z parafii wyjeżdża pielgrzymka do Rzymu na uroczystość kanonizacji Św.Urszuli, która odbywa się 18 maja 2003 r. Podczas tej uroczystości Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny dla kościoła parafialnego we Wronkach.Od czerwca 2003 roku trwają prace nad zalaniem betonem stropu położonego na stalowych belkach,ktore sprowadzone były z Luxemburga. 10 czerwca 2004 r.ks.Arcybiskup dokonuje uroczystego wnurowania kamienia węgielnego.Kościół stoi wybudowany w stanie surowym bez okien i drzwi.Wykonywane są prace nad budową dachu i kończą się prace związane z budową wieży kościoła.
W kwietniu 2005 roku montowane są okna i drzwi. Przy kościele  położono część kostki brukowej.W maju ks.proboszcz podejmuje decyzję by z tymczasowej kaplicy drewnianej do kościoła na stałe przenieść Najświętszy Sakrament z ołtarzem i ławkami.W nowym kościele odbywa się pierwszy raz uroczystość I Komunii św.,a w czerwcu ks.biskup Marek Jędraszewski udziela młodzieży sakramentu bierzmowania.Od tego czasu parafianie spotykają się na liturgii w nowym kościele.
Z dniem 1 października 2005 r.do parafii na roczną praktykę diakońską został przydzielony ks.diakon Rafał Goroński.
W sierpniu 2006 r.pracę duszpasterską w parafii kończy po pięciu latach ks.wikariusz Arkadiusz Pałka. Jego miejsce zajmuje ks.wikariusz Stanisław Krzymiński.Z dniem 1 listopada 2007 r.kończy pracę duszpasterską  ks.Stanisław Krzymiński,a zastępuje go ks.wikariusz Jarosław Klupś.
Od roku 2006 wykonywane są systematycznie prace wewnątrz kościoła:
tynkowanie nawy bocznej w której będzie kaplica,tynkowanie części gospodarczej(zakrystia,kotłownia,toalety),tynkowanie sufitu, filarów kościoła i części chóralnej, położenie betonu pod posadzkę, położenie płytek w części gospodarczej,malowanie zakrystii i zamontowanie drzwi.W 2008 roku firma płytkarska kładzie płytki klinkierowe na całej powierzchni ścian kościoła,oraz wykonywane są prace tynkarsko malarskie niektórych części kościoła.
Wykonana zostaje także ściana ołtarzowa.We wrześniu 2008 roku zostają umieszczone w części ołtarzowej: pasyjka Jezusa, obraz św.Urszuli i obraz Jezusa Miłosiernego.Od tego czasu odżywa w parafii kult Jezusa Miłosiernego gdyż wierni gromadzą się w każdy piątek o godz.15.00 na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego. W sierpniu 2009 roku firma kamieniarska kładzie posadzkę w prezbiterium nawy głównej i kaplicy z płytek granitowych oraz buduje z białego marmuru ołtarz i ambonkę. W niedługim czasie pojawia się umeblowanie prezbiterium i dwa konfesjonały.
Dziękujmy Opatrzności Bożej i św.Urszuli za wielkie dzieło parafii

 
«« wstecz
drukujJulia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula.
   czytaj całość »  
  
Wrzesień
N Pn Wt Śr Cz Pt S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  
 

Biblia składa się z73 ksiąg napisanych przez 44 autorów. Była pisana w ciągu ponad 1500 lat.

Dowody natchnienia Biblii obejmują:
Proroctwo — zobacz proroctwa dotyczące: Babilonu IZAJ. 13,19-22, Tyru EZECH. 26,3-5, Sydonu EZECH. 28,21-23, Cyrusa IZAJ. 44,28; 45,1, Medo-Persji i Grecji DAN. 8,20.21 oraz miejsca urodzin Jezusa MICH. 5,1.

więcej »  
  

  
Strona główna|Mapa serwisu|O parafii|

 

© 2009 - 2015 Parafia Borek     on line: 2 odwiedzin: 701853 design and hosting Trol Intermedia